Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame Economie

De werkgroep Duurzame Economie wil de Nederlandse energiehuishouding drastisch veranderen. Hernieuwbare energie moet veel krachtiger dan nu worden gestimuleerd. Hiermee moet nu worden begonnen. Ook op andere terreinen is de economie vastgelopen. Omdat veel grondstoffen schaarser worden, verdient de circulaire economie veel meer aandacht. Ook de bancaire sector is in de huidige vorm niet duurzaam. De werkgroep pleit ervoor om naast het begrip BBP ook de index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) in te voeren. Volgens de werkgroep Duurzame Economie zijn fundamentele veranderingen nodig. Onze randvoorwaarde daarbij is dat transities financiële voordelen moeten bieden. Onze voorstellen zijn daarop getoetst.

De Werkgroep rapporteert gevraagd en ongevraagd o.a. aan relevante D66 politici om hen in staat te stellen onderbouwde (rationele) beslissingen te nemen.

De Werkgroep bestaat uit betrokken D66’ers die op basis van feiten en economisch perspectief, concrete voorstellen doen. De werkgroep heeft meer plannen (o.a. landbouw, fiscale vergroening, voedsel etc.) en ambities dan we kunnen realiseren. Versterking is dan ook meer dan welkom.

Contactpersonen: Simon Kalf (simon.kalf@planet.nl), Gerrit Kingma (gjm.kingma@xs4all.nl)

Laatst gewijzigd op 22 november 2018