Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 april 2021

Bestuurswisselingen

Binnen de TA Ecnomie is gestemd over het nieuwe bestuur. Martijn Snijder is verkozen tot voorzitter. Alienke Ramaker is verkozen tot Bestuurslid Communicatie, Sebastiaan Lambalk en Melle Bakker tot algemeen bestuurslid. De termijn van Leen Verkade als voorzitter zit erop. Hij treedt terug uit het bestuur. Wij danken Leen hartelijk voor zijn inzet de afgelopen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 september 2020

Route verkiezingsprogramma

20 september a.s. presenteert D66 haar concept-verkiezingsprogramma. Daarna start de route naar het definitief vaststellen van het programma. Vanuit de thema-afdeling Economie organiseren we op 5 oktober a.s. om 20.30 uur een webinar met Henk-Jan Oosterhuis, politiek secretaris van de D66-fractie in de Tweede Kamer en lid van de Permanente Programmacommissie. Daarna is er ruimte…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 juli 2020

Bijeenkomst werkgroep Woningmarkt met lokale bestuurders

Maandag 8 juni jl. werd in de grote zaal bij ANNE te Utrecht (volledig ingericht op de 1,5 meter afspraak) door de Werkgroep Wonen een bijeenkomst georganiseerd met D66 (ex)gedeputeerden, wethouders, raadsleden en bestuurders van Woningcorporaties Ymere en Vidomes. Opnieuw kon Tweede Kamerlid Jessica van Eijs hierbij aanwezig zijn. Meerdere bestuurders hadden toegezegd, maar zagen,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 april 2020

Nieuwe website: Deel de welvaart

De werkgroep Sociale economie gaat voortaan verder als Deel de welvaart. De werkgroep heeft een website gelanceerd: www.deeldewelvaart.nl. Dit is een initiatief vanuit de thema-afdelingen Sociaal-liberalisme en Economie, ontstaan naar aanleiding van een serie debatten over de D66-richtingwijzer "Beloon prestatie en deel de welvaart". Er zijn zorgen over het gebrek aan perspectief…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 maart 2020

Geen ALV 15 maart

Door het kabinet zijn vandaag extra maatregelen aangekondigd rondom het coronavirus. Vanuit het landelijk bureau van D66 wordt geadviseerd om bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn, niet door te laten gaan. Daarom hebben wij besloten om de ALV van 15 maart niet door te laten gaan.

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 februari 2014

Duurzame groei

Inleiding De werkgroep Duurzame Economie wil de Nederlandse energiehuishouding drastisch veranderen. Hernieuwbare energie moet veel krachtiger dan nu worden gestimuleerd. Hiermee moet nu worden begonnen. Ook op andere terreinen is de economie vastgelopen. Omdat veel grondstoffen schaarser worden, verdient de circulaire economie veel meer aandacht. Ook de bancaire sector is in de…

Bekijk nieuwsbericht