Steun ons en help Nederland vooruit

Activiteiten

De Thema-Afdeling Economie wil een verbindend platform zijn tussen de leden, lokale en provinciale afdelingen, de Tweede en Eerste Kamerfracties, de Van Mierlo Stichting, het Landelijk Bestuur en het congres waar het economische onderwerpen betreft. De Thema-Afdeling Economie onderneemt diverse activiteiten: Schrijven van papers over economische onderwerpen. Hiermee willen we…

Vacature voorzitter

We hebben een vacature voor de voorzitter van onze thema-afdeling. Je bent van harte welkom om te solliciteren via bestuur@d66economie.nl. Deadline voor reactie is 15 februari 2021. Onderstaand tref je het functieprofiel voor de voorzitter. Profiel voorzitter De voorzitter is een ervaren bestuurder en netwerkgericht. De voorzitter koerst met zijn medebestuursleden richting…

Bestuur

Het bestuur van de Thema-Afdeling Economie coördineert de werkgroepen, organiseert de plenaire vergaderingen en onderhoudt contacten binnen en buiten D66. Voorbeelden zijn andere Thema-Afdelingen, de Tweede Kamer fractie, de Van Mierlo Stichting, het landelijk bestuur en het landelijk bureau. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen: Martijn Snijder…

Werkgroepen

De Thema-Afdeling Economie kent een aantal werkgroepen die standpunten ontwikkelen: De werkgroep Innovatie is opgericht om vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed een visie te ontwikkelen op het gebied van innovatie in Nederland. De werkroep Duurzame Economie wil de Nederlandse energiehuishouding drastisch veranderen. Deze werkgroep valt tevens onder de…

Werkwijze opstellen papers

Hier vindt u de werkwijze die gevolgd wordt bij het opstellen van papers.

Reglementen en statuten

Dit Reglement sluit zoveel mogelijk aan bij het modelreglement zoals in gewijzigde vorm opnieuw vastgesteld op 26 juni 2012. Reglement van de D66 Thema-afdeling Economie. Dit reglement is de uitwerking van artikel 3.6 van het Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a.…