Steun ons en help Nederland vooruit

Activiteiten

Hier vindt u op hoofdlijnen welke activiteiten de thema-afdeling economie organiseert. Interesse? Kijk bij de agenda of er binnenkort activiteiten staan gepland.

Amendementen TK2017 – Uitslag en ingediende amendementen

Ingediende Amendementen VVP TK 2017 Uitslag amendementen stemming Advies LVC

Vacature Bestuurslid Algemeen

Profiel Algemeen bestuurslid Het algemene bestuurslid denkt mee over hoe we ons als thema-afdeling kunnen profileren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het organiseren van activiteiten, contact met leden onderhouden en deze activeren en contact houden met werkgroepen. Het bestuurslid denkt mee over hoe we onze communicatie kunnen verbeteren en welke politieke issues we ons…

Vacature Bestuurslid Communicatie

Profiel Bestuurslid communicatie Voor vrijwel elke activiteit is publiciteit noodzakelijk. Het bestuurslid is de schakel in de interne en externe communicatieketen. Hij draagt zorg voor de (permanente) campagne. Te denken valt aan: social media, websites en nieuwsbrieven. De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van de reeds in gang gezette…

Vacature Secretaris

De secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. De secretaris zorgt ervoor dat de besluitvorming conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging verloopt en is daarvoor het aanspreekpunt voor de leden en de bestuurders.  De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het bestuur en de afdeling en is…

Vacature voorzitter

Profiel voorzitter De voorzitter een ervaren bestuurder en netwerkgericht. De voorzitter koerst met zijn medebestuursleden richting een veerkrachtig en weerbaar bestuur waarin het gedachtegoed is verankerd. Met betrokkenheid en belangstelling stuurt hij naar de beste resultaten. Als inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan de afdeling te geven en leden aan haar te…

Wat doet het bestuur van de thema afdeling?

Wat doet het bestuur van de thema afdeling De thema-afdelingen economie is een platforms waar leden inhoudelijk met elkaar kunnen discussiëren over (het oplossen van) belangrijke economische kwesties.  Uit deze discussie kunnen verschillende resultaten komen waarmee we de koers van D66 kunnen sturen We kunnen issue agenderen…

Bestuur

Hier vindt u de informatie over de taken en samenstelling van het bestuur van de thema-afdeling economie.

Werkgroepen

Hier vindt u alle actieve werkgroepen binnen de thema-afdeling economie. Daarbij staan ook de contactpersonen genoemd. Onder ‘standpunten’ en ‘publicaties’ vindt u meer inhoudelijke uitwerkingen van de diverse werkgroepen

Werkwijze opstellen papers

Hier vindt u de werkwijze die gevolgd wordt bij het opstellen van papers.