Steun ons en help Nederland vooruit

Activiteiten

Hier vindt u op hoofdlijnen welke activiteiten de thema-afdeling economie organiseert. Interesse? Kijk bij de agenda of er binnenkort activiteiten staan gepland.

Amendementen TK2017 – Uitslag en ingediende amendementen

Ingediende Amendementen VVP TK 2017 Uitslag amendementen stemming Advies LVC

Bestuur

Hier vindt u de informatie over de taken en samenstelling van het bestuur van de thema-afdeling economie.

Werkgroepen

Hier vindt u alle actieve werkgroepen binnen de thema-afdeling economie. Daarbij staan ook de contactpersonen genoemd. Onder ‘standpunten’ en ‘publicaties’ vindt u meer inhoudelijke uitwerkingen van de diverse werkgroepen

Werkwijze opstellen papers

Hier vindt u de werkwijze die gevolgd wordt bij het opstellen van papers.

Reglementen en statuten

Hier vindt u het reglement zoals is vastgesteld op 26 juni 2012.