Steun ons en help Nederland vooruit

Vacature voorzitter

We hebben een vacature voor de voorzitter van onze thema-afdeling. Je bent van harte welkom om te solliciteren via bestuur@d66economie.nl. Deadline voor reactie is 15 februari 2021. Onderstaand tref je het functieprofiel voor de voorzitter.

Profiel voorzitter

De voorzitter is een ervaren bestuurder en netwerkgericht. De voorzitter koerst met zijn medebestuursleden richting een veerkrachtig en weerbaar bestuur waarin het gedachtegoed is verankerd. Met betrokkenheid en belangstelling stuurt hij naar de beste resultaten. Als inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan de afdeling te geven en leden aan haar te binden. Hij stuurt het bestuur en de afdeling krachtig aan, is politiek sensitief en zorgt voor optimale samenwerking met de verschillende actoren.

 

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

– Is verantwoordelijk voor een goedwerkend bestuur;

– Is de verbindende factor tussen de bestuursleden en zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur;

– Is sparringpartner voor en verbindt de fractie(s) en de politieke bestuurders met de afdeling en haar leden;

– Creëert de kaders voor de selectie van bestuursleden via de ALV;

– Verbindt de afdeling, fractie, bestuurders, regio, landelijk, stad, gemeente(n), maatschappelijke ontwikkelingen, al dan niet via andere bestuursleden, met elkaar en is zich bewust van de reikwijdte en de mogelijkheden van het bestuur;

– Onderhoudt een breed netwerk binnen de partij;

– Werkt aan verdere professionalisering en uitbreiding van de afdeling;

– Organiseert samen met de secretaris de ledenvergaderingen;

– Signaleert issues (binnen de fractie/bestuur/leden) en geschillen, acteert daarop proactief en schakelt de juiste mensen in om de issues op te lossen, waarbij hij zorg draagt voor de continuïteit van de fractie/bestuur/afdeling;

– Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

– Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.

– Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.

– Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.

– Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.

– Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen

– Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.

– Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Laatst gewijzigd op 20 januari 2021