Steun ons en help Nederland vooruit

Innovatie

De werkgroep Innovatie is opgericht om vanuit het sociaal liberale gedachtegoed van D66 een visie te ontwikkelen op het gebied van innovatie in Nederland.

Duurzame Economie

De werkgroep Duurzame Economie wil de Nederlandse energiehuishouding drastisch veranderen. Hernieuwbare energie moet veel krachtiger dan nu worden gestimuleerd.

Pensioen

De werkgroep Pensioen is sinds 2011 actief binnen de Thema-Afdeling Economie. De werkgroep schreef een paper over de toekomst van ons pensioenstelsel.

Corporate Governance

De werkgroep houdt zich bezig met Corporate Governance. Hierbij ligt de focus op publieke en semi-publieke instellingen

Fiscaliteit

De werkgroep Fiscaliteit houdt zich bezig met actuele politieke fiscale thema’s.

Woningmarkt

De werkgroep Woningmarkt focust zich op broodnodige hervormingen binnen de woningmarkt.

Hervorming Financiële Sector

De werkgroep richtte zich op de hervorming van de financiële sector.