Steun ons en help Nederland vooruit

Innovatie

De werkgroep Innovatie is opgericht om vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 een visie te ontwikkelen op het gebied van innovatie in Nederland.

Duurzame Economie

De werkgroep Duurzame Economie wil de Nederlandse energiehuishouding drastisch veranderen. Hernieuwbare energie moet veel krachtiger dan nu worden gestimuleerd.

Pensioen

De werkgroep Pensioen is sinds 2011 actief binnen de Thema-Afdeling Economie. De werkgroep schreef een paper over de toekomst van ons pensioenstelsel.

Fiscaliteit

De werkgroep Fiscaliteit houdt zich bezig met actuele politieke fiscale thema’s.

Woningmarkt

De werkgroep Woningmarkt focust zich op hervormingen binnen de woningmarkt.

Deel de welvaart

De werkgroep richt zich op de vraag wat een rechtvaardige inkomensverdeling is.

Verzekeren

De verzekeringssector is volop in beweging. We werken daarom continu aan onze visie op de sector.

Ondernemen

De werkgroep Ondernemen richt zich op kansen en barrières voor ondernemers, met name het MKB.