Steun ons en help Nederland vooruit

Innovatie

Werkgroep Innovatie is opgericht om vanuit het sociaal liberale gedachtegoed van D66 een visie te ontwikkelen op het gebied van innovatie in Nederland.

Duurzame Economie

De werkgroep Duurzame Economie wil de Nederlandse energiehuishouding drastisch veranderen. Hernieuwbare energie moet veel krachtiger dan nu worden gestimuleerd. Hiermee moet nu worden begonnen.

Pensioenen

De werkgroep pensioenen is sinds 2011 actief binnen de thema afdeling economie. Naast het organiseren van een Fringe Meeting op het landelijk congres, heeft de werkgroep een paper geschreven over de toekomst van ons pensioenstelsel.

Corporate Governance

Deze werkgroep houdt zich bezig met Corporate Governance. Hierbij ligt de focus op publieke en semi-publieke instellingen

Fiscaliteiten

De fiscale werkgroep van de thema-afdeling houdt zich bezig met actuele politieke fiscale thema’s en geeft daarbij ondersteuning aan de D66 leden van de Eerste en Tweede Kamer en het Europese Parlement. Verder houdt de werkgroep zich bezig met fiscale thema’s voor verkiezingsprogramma’s.

Woningmarkt

De werkgroep woningmarkt heeft in 2013 een paper geschreven over de noodzakelijke hervormingen van de woningmarkt.

Hervorming Financiële Sector

Hervorming van de financiële sector