Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzame Economie

Werkgroep Duurzame Economie

De werkgroep Duurzame Economie zoekt oplossingen voor terreinen waarop de economie is vastgelopen. Er moet een nieuw evenwicht tussen een groeiende welvaart en de niet onuitputbare aarde ontstaan. Daarvoor is onder andere nodig dat de Nederlandse energiehuishouding drastisch verandert, de circulaire economie meer aandacht krijgt en de bancaire sector duurzaam hervormt. Bovendien moet de focus naast het Bruto Binnenlands Product ook op de index of Sustainable Ecomic Welfare gelegd worden.

Volgens de werkgroep Duurzame Economie zijn er dus fundamentele veranderingen nodig. Onze randvoorwaarde daarbij is dat transities financiële voordelen moeten bieden. Onze voorstellen zijn daarop getoetst. De Werkgroep rapporteert gevraagd en ongevraagd onder andere aan relevante D66 politici om hen in staat te stellen onderbouwde (rationele) beslissingen te nemen.

De Werkgroep bestaat uit betrokken D66’ers die op basis van feiten en economisch perspectief, concrete voorstellen doen. De werkgroep heeft meer plannen (onder andere landbouw, fiscale vergroening, voedsel, etc.) en ambities dan we kunnen realiseren. Versterking is dan ook meer dan welkom.
Voor meer informatie kunt u Jan-Willem Kanters (jwkantersd66@gmail.com) contacteren.

Klaar voor de toekomst?