Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Fiscaliteiten

De fiscale werkgroep van de thema-afdeling houdt zich bezig met actuele politieke fiscale thema’s en geeft daarbij ondersteuning aan de D66 leden van de Eerste en Tweede Kamer en het Europese Parlement. Verder houdt de werkgroep zich bezig met fiscale thema’s voor verkiezingsprogramma’s. In dat kader houdt de werkgroep een fiscale agenda bij, schrijft papers en dient de werkgroep ook actief moties in tijdens de partijcongressen. Bijvoorbeeld op het gebied van de behandeling van eigen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting en rond de hypotheekrente aftrek. Daarnaast organiseert de werkgroep eens per jaar een discussieavond in de Tweede Kamer rond een fiscaal thema. Tenslotte houdt de werkgroep zich in samenwerking met de Van Mierlo Stichting bezig met lange termijn zaken. De “fiscale stip aan de horizon” en in dat verband denkt de werkgroep na over bijvoorbeeld een fundamentele herziening van het Nederlandse fiscale en sociale stelsel en Europese fiscale belastingwetgeving

Fiscaliteiten, verbeteringen nu en een stip op de horizon