Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Innovatie

De werkgroep innovatie valt onder de Landelijke thema-afdeling Economie D66 en is opgericht in 2010 om vanuit het sociaalliberale gedachtegoed van D66 een visie te ontwikkelen op het thema innovatie en Nederland. De werkgroep heeft als doel deze visie uit te dragen, te ontwikkelen en om te zetten in beleidsactiviteiten. Hierbij wordt niet alleen de landelijke fractie van D66 maar ook andere D66’ers die zich met dit thema bezighouden als doelgroep gezien.
De D66 werkgroep innovatie heeft in de afgelopen jaren een paper geschreven waarin innovatie in de Nederlandse context centraal staat. In de paper wordt het begrip innovatie in een nationaal en internationaal context geplaatst en aanbevelingen gegeven om innovatie in Nederland te verbeteren.


Mocht je na het lezen van bovenstaande tekst geïnteresseerd zijn in of lid willen worden van de D66 werkgroep Innovatie, neem dan contact op met de coördinator van de werkgroep Tom van der Horst (tjjvanderhorst@gmail.com).

Innovatie; nadenken over de economie in 2030